Home » Malva Therapie » kosmische schijf

Regressietherapie met Kosmische Schijf

 

Regressietherapie is een doeltreffende methode om het verleden te herbeleven en te verwerken. 

We gaan er bij deze therapie vanuit dat “toeval” niet bestaat, maar dat knelpunten in het heden hun oorsprong vinden in het verleden. Regressie is contact maken met het verleden dat NU in ons is. We gaan terug naar de gevolgen van vroeger waar we nu nog last van ervaren.

In de praktijk komt het erop neer dat nare of traumatische ervaringen van vroeger vaak niet goed verwerkt zijn of onderdrukt. En in het nu worden herbeleefd door afgezwakte, maar vergelijkbare ervaringen. Eigenlijk gaat het hier om trauma’s. Vaak denken we dan aan heftige gebeurtenissen, maar dit komt veel vaker en algemener voor dan je misschien denkt. Door deze ervaringen goed door te werken tijdens de sessies, kunnen ze verwerkt worden. Je klachten en problemen zullen verminderen of zelfs geheel verdwijnen.

Wanneer je een probleem ervaart in het heden, vindt dit vaak zijn oorsprong in het verleden. Regressietherapie is een doeltreffende methode om het verleden te herbeleven en te verwerken. We gaan er bij deze therapie vanuit dat “toeval” niet bestaat, maar dat knelpunten in het heden hun oorsprong vinden in het verleden. Regressie is contact maken met het verleden dat NU in ons is. We gaan terug naar de gevolgen van vroeger waar we nu nog last van ervaren.

Dus de traumatische ervaringen van vroeger zijn vaak niet goed verwerkt of onderdrukt en worden opnieuw gestimuleerd door zwakkere, maar vergelijkbare ervaringen. Eigenlijk gaat het hier om trauma’s. Vaak denken we dan aan heftige gebeurtenissen, maar dit komt veel vaker en algemener voor dan je misschien denkt. Door deze ervaringen goed door te werken tijdens de sessies, kunnen ze verwerkt worden. Je klachten en problemen zullen verminderen of zelfs geheel verdwijnen.